Category Archives

new

Deputāti klaji diskriminē nacionālos uzņēmumus, pakļaujoties Facebook un Google lobijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti atbalstīja uz trešo lasījumu pieteiktos grozījumos Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuri paredz ātro kredītu devēju reklāmu aizliegumu radio un televīzijas programmās, kā arī citos mediju veidos. Neapšaubot Saeimas deputātu vēlmi nodrošināt atbildīgu aizņemšanos, Latvijas Raidorganizāciju asociācija, turpmāk – LRA, uzskata, ka šādi ierobežojumi ne tikai nesasniegs iecerētos mērķus, bet arī negatīvi ietekmēs Latvijas informatīvo telpu.

Šādu grozījumu neefektivitāti pamato viena būtiska juridiska nianse – Latvijas normatīvie akti attiecas tikai uz Latvijā reģistrētiem medijiem. Ārpus šī regulējuma paliks ne tikai globālie interneta mediji (Facebook, Youtube, Twitter, Google, Yandex u.c), kuru ietekme Latvijas mediju telpā ir ne tikai neapšaubāma un ārpus konkurences, bet arī 60% Latvijā skatītāko televīzijas programmu. Piemēram, Latvijas televīziju reklāmas tirgū piedalās 29 televīzijas programmas, no kurām tikai 12 ir tādas, kas piekrīt Latvijas jurisdikcijai. Ja tiks pieņemti šādi reklāmu izvietošanas ierobežojumi, reklāmas no TV ekrāniem nepazudīs, toties tiks būtiski ietekmēta Latvijā veidoto televīzijas programmu konkurētspēja attiecībā pret citās valstīs veidotajām programmām, samazināsies to ieņēmumi un attiecīgi arī Latvijā veidotā oriģinālsatura apjoms. Kā zināms, Latvijā veidotais saturs ir vienīgais, kas atšķir Latvijā veidotās programmas no citu valstu programmām. Attiecīgi tas ir arī vienīgais instruments, kas informatīvā kara apstākļos, nodrošina iespēju veidot Latvijas interesēm atbilstošu informatīvo vidi.

Pēc Latvijas Reklāmas asociācijas datiem, ātro kredītu reklāmu kopbudžets 2017. gadā bija aptuveni EUR 5 milj. Paredzētais aizliegums šos līdzekļus un attiecīgi arī reklāmas, no Latvijas medijiem aizvirzīs uz citās valstīs reģistrētiem medijiem, tādējādi ne tikai mazinot Latvijas mediju konkurētspēju, bet arī reklāmas aizvirzot uz neregulētu vidi. Turklāt, ņemot vērā globālo interneta mediju spēju tieši un individuāli uzrunāt patērētāju, ir skaidrs, ka šo mediju ietekme uz ātro kredītu ņēmējiem tikai palielināsies. LRA ir iepazinusies ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzdevumā veikto pētījumu “Distances jeb ātro kredītu izmantošana Latvijā”, turpmāk tekstā – Pētījums. Pētījumā ļoti detalizēti ir analizēti iemesli un apstākļi, pie kuriem tiek ņemti ātrie kredīti, kā arī kopumā analizēta kredītņēmēju uzvedība. Pētījums atklāj, ka tikai 7% kredītņēmēju ir ietekmējušies no reklāmām, turklāt par efektīvāko tiek atzīta reklāma internetā. Pētījuma ietvaros tiek sniegti astoņi priekšlikumi ātro kredītu vides uzlabošanai un neviens no tiem nerekomendē pilnīgu reklāmu aizliegumu nedz radio un televīzijā, nedz arī citos medijos. Pētījums faktiski apliecina, problēmas ātro kredītu jomā nav saistītas ar to reklāmām, līdz ar to deputātu priekšlikumi nav pamatoti un attiecīgi būtu atstājami bez virzības.

LRA uzskata, ka ir jāveicina atbildīga aizņemšanās, tāpēc ir jādomā par specifiskiem noteikumiem reklāmas saturam, piemēram, līdzīgi, kā tas ir ar alkohola reklāmām, kurās alkoholisko dzērienu lietošanu nedrīkst saistīt ar fizisko spēju attīstību vai to, ka ka alkoholisko dzērienu lietošana nodrošina panākumus sociālajā vai seksuālajā jomā. Pamatojoties uz šo nostāju, LRA sagatavoja savus priekšlikumus, bet tie bez diskusijām un izvērtējuma tika noraidīti, tā pat kā citi mediju nozares un Patērētāju tiesību aizsardzības centra iebildumi. Patreizējā situācija, kad šādi būtiski grozījumi tiek iesniegti steigā bez mediju nozares iesaistes, un tiek virzīti kā priekšlikumi likuma grozījumiem uz trešo lasījumu, ir nepieņemami.

Read More

Radio staciju atpazīstamība Latvijā

Pateicoties pētījuma aģentūras Kantar TNS regulārajiem radio pētījumiem, sākot ar Ziema-Pavasaris 2018.gada pētījumu par periodu no 09.01.2018. – 31.05.2018. ir iespējams ne tikai noteikt sasniegtās auditorijas apjomu, biežumu un klausīšanās intensitāti dažādos griezumus, bet novērtēt arī radio staciju atpazīstamību.

Atpazīstamība ir īpaši būtisks aspekts, kas tiešā veidā nosaka patēriņa potenciālu. Atpazīstamība ir priekšnoteikums, lai veidotos interese, kas pārtop izpratnē, un atbilstoši noved pie lēmuma patērēt vienu vai otru radio staciju. Kopā tika aptaujāti 4528 respondenti vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem.

 

Atpazīstamības līderis starp radio stacijām Latvijā ar 94% augstu atpazīstamību ir Radio SWH, kam ar 93% seko Radio Skonto. Trešajā vietā ir Latvijas Radio 1 (88%) un Latvijas Radio 2 (88%). Pirmo piecinieku noslēdz Star FM ar 87% atpazīstamību radio klausītāju auditorijā. Jāpiemin, ka starp krievvalodīgajām stacijām atpazīstamības līderis ir Radio SWH+ (85%), otrajā vietā ar 72% seko Radio Mix FM 102,7, trešajā vietā – Latvijas Radio 4 (70%), kam seko Radio Skonto Plus (67%), RETRO FM (67%) un TOP radio (62%).
Jāatzīmē arī fakts, ka atpazīstamība tiešā veidā korelē ar sasniegtās auditorijas apjomu, proti, jo augstāks ir katras stacijas atpazīstamības rādītājs, jo lielāka būs arī sasniegtās auditorijas apjoms konkrētajai stacijai.
Nākošie Kantar TNS radio nozares pētījumi sagaidāmi jau 26.septembrī, kas dos iespēju veikt datu salīdzinājumu starp Ziema-Pavasaris 2018 un Vasara 2018 datiem, kā arī analizēt tendences un to izmaiņas.
Jāatzīmē, Ziema-Pavasaris 2018 pētījums kļuva nozīmīgs ar to, ka pētījuma aģentūra veica pētījuma metodoloģijas nomaiņu no pētījumiem ar dienasgrāmatu palīdzību uz DAR (Day-After-Recall) metodi, kad ar telefonintervijas palīdzību tiek aptaujāti klausītāji par iepriekšējās dienā klausītajām radio stacijām un klausīšanās laikiem. Šīs intervijas laikā tiek uzdoti arī jautājumi par radio staciju atpazīstamību.

Read More

Jauna auditorijas izpētes metode stiprina radio pozīcijas mediju tirgū

Kā jau zināms, 2018. gadā “Kantar TNS” ieviesa jaunu metodoloģiju radio tirgus datu izpētē, pārejot uz telefonu intervijām un aptaujām internetā. Jūlijā tika publicēti pirmā pētījuma cikla rezultāti, kas zināmā mērā pārsteidza visu mediju nozari. LV portāls ir veicis jauno rezultātu izvērtējumu, apkopojot radio nozares un “Kantar TNS” ekspertu viedokļus. LV portāla rakstu lasīt šeit.

 

Read More

Līdz šim nenovērtētais radio

Nupat pētījumu kompānija “Kantar TNS” publicēja jaunākos radio auditorijas pētījumu datus, kuri zināmā mērā šokēja visu mediju nozari. Pētījums atklāja, ka vidēji viena radio stacija Latvijā, iedzīvotāju vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem, sasniedz vairāk kā divas reizes lielāku auditorijas daļu, nekā tika uzskatīts līdz šim – ja pēc 2017. gada rudens datiem vidēji viena stacija spēja sasniegt 6.86% no visas mērķa auditorijas vecuma grupā no 16-74 gadiem, tad pēc jaunākajiem pētījuma datiem – viena stacija vidēji sasniedz 14.91% no minētās auditorijas. Tas nozīmē, ka vidējais radio klausītāju skaits nedēļā (Reach%) vienai radio stacijai Latvijā ir it kā pieaudzis par 117.34%! Savukārt, nedēļā radio klausās 88% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem, kas ir it kā 7,2% pieaugums pret iepriekšējo periodu 2017. gada rudenī. Šokam bija gan pozitīvais aspekts, jo beidzot tika atzīta radio lielā loma mediju tirgū, it sevišķi auditorijas sasniegšanā (uzrunāšanā), gan arī rūgta pēcgarša, jo pēc būtības jau nekas nav mainījies, radio Latvijā vienmēr tāds ir bijis, tikai līdz šim tam nebija oficiāla apstiprinājuma. Iepriekšējos 23 gadus radio auditorijas pētījumiem izmantoja tā saukto “dienasgrāmatu metodi” un visbeidzot 2018. gadā “Kantar TNS” ieviesa jaunu metodoloģiju pārejot uz telefonu intervijām un aptaujām internetā. Jaunā aptaujas metodika nodrošina daudz lielāku respondentu loku, kas pēc būtības ļauj daudz objektīvāk un detalizētāk izpētīt radio klausīšanās paradumus un ļauj novērtēt arī mazo, nišas programmu vietu radio tirgū, tādējādi iegūstot daudz precīzākus un visaptverošākus datus gan par radio klausīšanās paradumiem, gan radio vietu mediju nozarē kopumā.
Pamatojoties uz līdzšinējiem mediju tirgus datiem, radio nozare, aiz televīzijas un interneta, ir tikusi uzskatīta kā trešais populārākais mediju kanāls. Jaunie dati atklāj, ka tas ir nepamatoti, jo, piemēram, atbilstoši “Kantar TNS” datiem, 2018. gada ziemas – pavasara periodā internetu regulāri izmantoja vidēji 80% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas faktiski nozīmē, ka radio patēriņš ir lielāks nekā interneta patēriņš. Arī salīdzinot lielāko radio grupu sasniegtās nedēļas auditorijas apjomu un populārāko interneta portālu sasniegtās nedēļas auditorijas, redzams, ka tikai viena interneta portālu grupa spēj konkurēt ar radio grupām. Radio un interneta patēriņa salīdzinājumā ļoti būtiski ir tas, ka radio nozares patēriņš balstās gandrīz 100% Latvijā veidotajā saturā (izņemot mūziku), ko nevar teikt par internetu. Tas arī pierāda un apstiprina sabiedrības ieinteresētību un pieprasījumu pēc Latvijā veidotā satura, kas ir vienīgais instruments Latvijas mediju konkurencē ar globālajiem satura veidotājiem un izplatītājiem. Iepriekš minēto, maldīgo priekšstatu rezultātā, radio nozare līdz šim ir tikusi neadekvāti zemi novērtēta gan no reklāmdevēju puses, gan arī kopējās Latvijas mediju telpas ietvaros, kuras atbalstam ir veidoti dažādi instrumenti un piešķirti līdzekļi satura veidošanai. Latvija savā ziņā ir unikāla valsts Eiropas un pat pasaules kontekstā, jo Latvijā radio ir nozīmīgāks un efektīvāks medijs nekā vairumā citu valstu, un to šobrīd arī apstiprina reprezentatīvie “Kantar TNS” dati. Šiem jaunajiem apstākļiem ir jākalpo par pamatu attieksmes maiņai pret radio, jo ir acīm redzami, ka radio ir viena no retajām mediju platformām, kura ātri un efektīvi sasniedz lielu sabiedrības daļu, tādējādi nodrošinot gan reklāmdevēju intereses, gan arī apmierinot sabiedrības vajadzību pēc objektīvas un vispusīgas informācijas.

Latvijas Raidorganizāciju asociācijas
izpilddirektors
Andris Ķēniņš
andris@tvradio.lv
tel. 26318921

Read More

Latvijas Raidorganizāciju asociācijas un biedrības “Par legālu saturu” atbalsta potenciālās izmaiņas likumdošanā

Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA) un biedrība “Par legālu saturu” (PLS) saprot un atzīst Saeimas deputātu vēlmi aizsargāt Latvijas informatīvo telpu. Mūsdienu tā sauktā “informatīvā kara” draudu apstākļos tas ir viens no svarīgākajiem nacionālās drošības uzdevumiem.

Read More

Sabiedriskā medija rīcība ar apšaubāmu pamatojumu

Kā viens no viltus ziņu veidiem ir apzināta manipulācija ar faktiem un puspatiesībām. Šādas rīcības mērķi var būt dažādi, bet pamatā tie ir saistīti ar kādas neatļautas, nepieļaujamas, diskutablas vai neērtas rīcības (situācijas) pamatošanu, lai sabiedrībā radītu iespaidu, ka notiekošais ir “laba lieta”, ka rīcības motīvi ir cēli un atbalstāmi.

Read More

Latvijas Raidorganizāciju asociācija norāda uz potenciālajiem draudiem radio nozarei un Latvijas informatīvajai telpai

Latvijas Raidorganizāciju asociācija, turpmāk LRA, ir iepazinusies ar Saeimas likumdošanas datu bāzē iekļautajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz pienākumu visām radio stacijām savās programmās vismaz 20% apjomā spēlēt latviešu mūziku.

Read More

Jauna Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pieņēma Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju 2018.-2022.gadam. Jaunā stratēģija ietver nozares raksturojumu, nākotnes prognozes, kā arī nosaka nozares attīstības prioritātes, mērķus, sasniedzamos uzdevumus un rezultatīvos rādītājus.

Read More

Diskusija “R.U.S. – Runāt.Uzrunāt.Saprast”

11.aprīlī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) organizēja diskusiju ar nosaukum “R.U.S. – Runāt.Uzrunāt.Saprast”. Atklājot diskusiju NEPLP locekle Gunta Līdaka ieskicēja šīs diskusijas tēmu, tās sensitīvo pusi un iezīmēja galvenos diskusijas jautājumus

Read More

Jauna auditorijas mērīšanas metode

Pētījumu kompānija Kantar TNS no šī gada Latvijā ievieš jaunu radio auditorijas mērīšanas metodi – telefonintervijas apvienojumā ar aptauju internetā. Radio auditorijas pētījums notiks visa gada garumā, kopumā intervējot 9000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem un noskaidrojot viņu radio klausīšanās paradumus iepriekšējā dienā.

Read More