PAR MUMS

Biedrība “Latvijas Raidorganizāciju asociācija” (LRA) ir dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot atbildīgu Latvijas mediju vidi, pārstāvēt un aizstāvēt tās biedru intereses. LRA apvieno ietekmīgākos Latvijas komerciālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. LRA pastāvēšanas pamatā ir tās biedru atbildība pret Latvijas sabiedrību un mediju vidi, kā arī tos vienojošās vērtības: vārda brīvība, viedokļu daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence un citas demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības.
 
LRA līdzdarbojas visos ar Latvijas mediju vides un politikas veidošanu un mediju konkurētspējas palielināšanu saistītos procesos, piedaloties diskusijās ar valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. LRA darba kārtībā ir tādi vitāli svarīgi jautājumi kā jauna normatīvā regulējuma izstrāde, sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus, iespējamās izmaiņas televīzijas zemes un radio apraides nodrošināšanas kārtībā, kā arī risinājumu meklējumi nacionālā satura veidošanas atbalstam.

Latvijas Raidorganizāciju asociācijas gada pārskati