Latvijas Raidorganizāciju asociācija norāda uz potenciālajiem draudiem radio nozarei un Latvijas informatīvajai telpai

Latvijas Raidorganizāciju asociācija, turpmāk LRA, ir iepazinusies ar Saeimas likumdošanas datu bāzē iekļautajiem grozījumiem Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz pienākumu visām radio stacijām savās programmās vismaz 20% apjomā spēlēt latviešu mūziku.

Lai arī sākotnēji varētu šķist, ka minētie likuma grozījumi veicinās latviešu mūzikas pieprasījumu, LRA uzskata, ka tieši pretēji, tie samazinās radio patēriņu, attiecīgi radio veiktos autortiesību un nodokļu maksājumus, un šādi apstākļi nesekmēs latviešu mūzikas atpazīstamību un pieprasījuma pieaugumu. Vēl bīstamāk, samazinoties Latvijā veidoto radio programmu patēriņam, pastāv reālas bažas, ka samazināsies Latvijas informatīvā telpa, kas nebūtu pieļaujami esošā “informatīvā kara” apstākļos. Radio Skonto valdes locekle Baiba Ābele norāda:

Gan pasaules, gan Latvijas radio stacijās spēlēto dziesmu saraksti tiek veidoti profesionāli, regulāros pētījumos izzinot klausītāju muzikālās vajadzības. Mēs vairs nevaram būt skolotāji, nevaram mācīt, kas ir jāklausās. Radio konkurē ar visām iespējamajām digitālajām platformām. Ja mēs neatskaņosim to ko klausītājs vēlas dzirdēt, viņi sev vēlamo muzikālo saturu atradīs citur. Tie laiki, kad radio varēja spēlēt visu, kas kādam likās “pareizi”, ir beigušies.

LRA valdes loceklis un Radio SWH komercdirektors Filips Rubenis norāda:

Ja nebūtu šādas globālas konkurences un šie grozījumi attiektos uz visās tehnoloģiskajās platformās pieejamo muzikālo plūsmu, tad par to pozitīvo ietekmi vēl varētu padiskutēt. Tā kā tas nedz juridiski, nedz tehniski nav iespējams, piedāvātā likumdošanas iniciatīva nesasniegs tās noteiktos mērķus, tikai sagraus radio nozari un nekāds atbalsts latviešu mūzikai nesanāks. Mēs esam par kvalitatīvu un klausītāju pieprasītu saturu, bet to nevar izveidot ar šādiem ierobežojumiem.

LRA arī saredz būtisku risku Latvijas informatīvās telpas samazinājumam.

Lielākā daļa radio programmu veido ziņas un informē par notikumiem Latvijā un ārzemēs. Klausītājiem aizmigrējot uz digitālajām platformām, šis Latvijā veidotais informatīvais saturs viņiem nebūs pieejams, līdz ar to jau tā šaurā Latvijas informatīvā telpa, kļūs vēl šaurāka. LRA uzskata, ka latviešu mūzikai ir ļoti būtiska vieta latviskajā kultūras telpā un ir jāmeklē veidi, kā atbalstīt un stimulēt tās attīstību, kā arī konkurētspējas palielināšanos, bet konkrētais priekšlikums ne tikai nav latviešu mūziķu interesēs, bet arī draud sagraut radio nozari un būtiski sašaurināt Latvijas informatīvo telpu. Tāpēc LRA aicina Saeimas deputātus nevirzīt iesniegtos grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un uzsākt diskusiju par reāliem atbalsta mehānismiem latviešu mūzikas attīstībai un konkurētspējas palielināšanai.

Informāciju sagatavoja
Latvijas Raidorganizāciju asociācijas
izpilddirektors
Andris Ķēniņš
andris@www.tvradio.lv
tel. 26318921

Comments are closed.