Uz darba atklāšanas sēdi sanākusi biedrības “Latvijas Mediju ētikas padome” kopsapulcē ievēlētā biedrības Ētikas padome

2019.gada 18.aprīlī uz pirmo darba atklāšanas sēdi sanāca biedrības “Latvijias Mediju Ētikas padome” biedru kopsapulces vienbalsīgi ievēlētā Ētikas padome. Ētikas padomes sastāvā darbojas Daiga Sproģe, Aleksandrs Mirlins, Skaidrīte Lasmane, Guntars Līcis, Anda Rožukalne, Andris Ķēniņš, Baiba Liepiņa, Dita Deruma un Anna Peipiņa. Par Ētikas padomes priekšsēdētāju no sava vidus Ētikas padomes locekļi ievēlēja Guntaru Līci, bet Ētikas padomes priekšsēdētāja vietnieces amatā ievēlēta Skaidrīte Lasmane. 

Atbilstoši Biedrības statūtiem Ētikas padome vērtēs fizisku un juridisku personu sūdzības par mediju izdarītiem ētikas pārkāpumiem, izskatīs mediju, mediju uzņēmumu un žurnālistu sūdzības ētikas pārkāpuma, mediju vai vārda brīvības ierobežojuma gadījumā. Tāpat Biedrības statūti paredz Ētikas padomes tiesības paust viedokli par citiem nozares jautājumiem, kas saistīti ar apdraudējumu mediju videi, redakcionālajai autonomijai un mediju neatkarībai. Paredzēts, ka Ētikas padome organizēs ar mediju ētikas jomu saistītus pasākumus, kā arī apkopos Ētikas padomes secinājumus par mediju ētikas jautājumiem. 

“Jau šobrīd testa versijā savu darbību uzsākusi biedrības interneta vietne www.lmepadome.lv, kurā iespējams iegūt plašāku informāciju par biedrību, iepazīties ar Biedrības izstrādāto Ētikas kodeksu, kā arī iesniegt sūdzības par mediju lietotāju konstatētiem iespējamiem ētiska rakstura pārkāpumiem” saka biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Lielpēteris. “Biedrības interneta vietne ļauj ērti uzzināt par Biedrības darba aktualitātēm. Biedrības interneta vietnē tiks apkopoti Ētikas padomes lēmumi, kā arī cita ar mediju ētikas jautājumiem saistīta informācija, kura līdz šim nav bijiusi pieejama vienuviet”.

Lai sekmētu ētiskas mediju prakses attīstību un mediju pašregulāciju, Biedrība aicina medijus, to organizācijas un ar mediju jomu saistītas profesionālās organizācijas un nozares profesionāļus kļūt par biedrības Latvijas Mediju ētikas padome biedriem. Vairāk informācijas par dalību var iegūt biedrības interneta vietnē www.lmepadome.lv. 

Biedrība dibināta 2018.gada decembrī un šobrīd kopumā apvieno 18 mediju nozares profesionālās apvienības, uzņēmumus un mediju jomā darbojošās organizācijas. Biedrības mērķis ir veicināt ētiskas mediju prakses attīstību un sekmēt mediju pašregulāciju Latvijas mediju telpā. 

 

Ētikas padomes locekļi:

 

Daiga Sproģe. Juriste, mediju tiesību eksperte, Maģistra grāds tiesību zinātnē iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā, doktora grāda kandidāte. Izvirzīja AS “DELFI”.

Aleksandrs Mirlins. SIA “Komunikoloģisko pētījumu centrs” valdes loceklis, Lektors Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa akadēmijā. Maģistra grāds Komunikācijas zinātnē. Izvirzīja Latvijas Preses izdevēju asociācija. 

Skaidrīte Lasmane. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes emeritētā profesore. Filozofijas doktora grāds. Izvirzīja Latvijas Žurnālistu asociācija. 

Andris Ķēniņš. Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors. Maģistra grāds tiesību zinātnē. Izvirzīja Latvijas Raidorganizāciju asociācija. 

Anda Rožukalne. Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes dekāne, profesore. Doktora grāds socioloģijā. Izvirzīja SIA “Novadu ziņas”. 

Guntars Līcis. Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors un valdes priekšsēdētāja vietnieks. Augstākā izglītība tiesību zinātnē. Izvirzīja AS “Latvijas Mediji”.

Baiba Liepiņa. Latvijas Reklāmas asociācijas Valdes un Ētikas padomes priekšsēdētāja. Augstākā izglītība vadības zinībās. Izvirzīja Latvijas Reklāmas asociācija.

Comments are closed.